-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Benvinguts a l'espai del Pianet. Aquí només hi trobareu idees, imatges, partitures, exercicis, cançons i tot el material que ens ajudi a aprendre, gaudir i passar-ho d'alló més bé tocant el piano. Som-hi

Música Extra Escolar ITACA

Us presentem l'activitat de música extra escolar que estem realitzant a l'escola ITACA.
Ens agrada explicar a les diferents reunions, els beneficis tan importants que suposa l'estudi, la pràctica i el fet de compartir experiències musicals des de l'infantesa.
No totes les idees són pròpiament nostres, però si que les compartim en una àmplia majoria. Diferents autors i pedagogs musicals han estudiat i contrastat algunes característiques de l'aprenentatge i la personalitat que milloram substancial-ment amb l'estudi musical.SENSIBILITZACIÓ DE L'ALUMNE
SINCRONITZACIÓ DE MOVIMENTS
ESTIMULACIÓ DE LA IMAGINACIÓ
DESENVOLUPA LA CONCENTRACIÓ
DESENVOLUPA EL LLENGUATGE
EXERCITA LA INTEL·LIGÈNCIA
ESTIMULA EL CAMP EMOCIONAL
EXPERIÈNCIA GRATIFICANT
SOCIALITZA L'INDIVIDU I EL GRUP
CREA RESPECTE PER L'ARTL'activita de música extra escolar, també l'anomenem, "Sensibilització Musical" per què aquest és un objectiu molt important. Obrir la sensibilitat dels infants a compartir vivències musicals en grup i desenvolupar les capacitats necessàries per  interpretar música.
En el nostre pla d'estudis, hi ha una branca comú, un eix central, el llenguatge musical. Aquesta matèria la realitza tots els alumnes que fan l'activitat. Es pot començar a P5, 1er 2on i 3er sense cap problema. I cal que consulteu per començar a 4rt 5è i 6è (Ja que els alumnes nous, potser cal fer-los unes classes de reforç per tal d'assolir el mateix nivell que els alumnes antics).
En el 1er curs de primària es complementa el llenguatge musical amb la roda d'instruments (una matèria per que els nens toquin i vegin d'aprop els instruments que més endavant (a 2on curs) poden escollir lliurement.


INICIACIÓ MUSICAL P5
L'activitat a P5 es realitza de manera molt lúdica. Les diferents propostes d'activitats dins l'aula són ràpides i canviants per tal de no perdre en cap moment l'atenció i l'interès dels nens.
El cant és una eina molt important per tal d'aprendre un repertori que ens ajudarà a conèixer les diferents frases, l'afinació, la musicalitat i el ritme.


Els exercicis Dalcroze (Nom d'una ballarina Hongaresa que va donar nom al sistema "Dalcroze", a traves del moviment s'aprenen diferents ritmes, estructures rítmiques i s'arpen a mantenir una pulsació estable), ens dónen l'oportunitat de treballar a través del moviment tot una sèrie de ritmes, que més tard sabrem llegir i interpretar.

Mostrem i aprenem a tocar els primers instruments musicals. Instruments escolars "Orff" (Claus, caixes xines, panderos, triangles..), que ens ajuden a crear les primeres formacions musicals i a repetir i recordar diferents patrons rítmics per imitació.


I finalment treballem  els hàbits  de respecte als instruments, als companys, al professor, a l'ordre i a les normes de comportament per tal de crear un bon ambient musical.

el LLENGUATGE MUSICAL entre 1er i 6è és l'eix principal de l'activitat. Tots els alumnes realitzen la classe amb el seu grup d'edat. Esta dividit en tres segments:
1.- ELEMENTAL ( 1er i 2on)
2.- MIG (3er i 4rt)
3.- SUPERIOR (5è i 6è)

Les classes de llenguatge són dividides habitualment en quatre parts de quinze minuts aproximadament.


SOLFEIG: dediquem un temps a la comprensió de l'escriptura musical i els seus signes. Aprenem a llegir les notes i els seus Valors (ritme).


CANT: treballem l'afinació, la respiració i la musicalitat a través de repertori cantat de diferents autors o de cançons populars.

RITME: a través d'exercicis  de polirítmia,  i altres patrons d'estudi,  aprenem,  repetim i  aprenem a llegir diferents ritmes. Ens ajudem amb instruments de percussió i els utilitzem per a crear diferents formacions musicals


AUDICIÓ: de fragments musicals interpretats pel professor a classe o amb l'ajuda de material enregistrat. aprenem diferents estructures musicals, diferents formes, diferents autors i diferents estils.
En la RODA D'INSTRUMENTS els alumnes de 1er (i també els de 2on). Veuen, senten, toquen i estudien els diferents instruments que el proper curs podrien triar entre diferents opcions per a fer un estudi més individualitzat.
La Roda d'instruments es realitza just després de la classe de llenguatge musical i dura aproximadament uns quinze minuts.
En aquest temps i durant aproximadament dos mesos s'analitza, s'escolta i també es proba d'interpretar una o dos peces amb els instruments que tenim a l'escola.

Els instruments que actualment es mostren són: la trompeta, el piano, la guitarra, el violí, i la flauta travessera.
l'estudi dels instruments musical de manera individual, en l'activitat de música extra escolar és opcional.
Els INSTRUMENTS que es poden estudiar entre 2on i 6è són:
La guitarra, el piano, la flauta travessera, el violí i la trompeta.
Les classes d'instrument són individuals, bàsicament en horari de migdia, encara que de vegades es pot pactar fer la classe a partir de les 17:30.

NO ES POT FER CLASSE D'INSTRUMENT SENSE FER CLASSE DE LLENGUATGE MUSICAL. l'activitat, compren un aspecte global de la música i això vol dir: Solfeig, audició, treball de ritme, concerts i treball d'instrument. és per això que insistim que és tan important la classe individual, com la classe col.lectiva de llenguatge, com els concerts i audicions que proposa l'escola, com el concert de fi de curs.Qualsevol dubte que encara tingueu, no dubteu d'enviar un correu electrònic a :
musicaextra@hotmail.comHorari
En cas de que l'alumne no pugui fer classe amb el seu grup de classe, podrà fer-ho amb un grup superior (Més recomanable) o inferior.